KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

MSM-konferens 3:e december - anmäl dig nu!

2014-09-26

Lafa och regionala rådet för hiv/STI-prevention bjuder in till en heldagskonferens om hiv och hälsa bland män som har sex med män (MSM). Vi presenterar hivläget och utmaningar i preventionsarbetet riktat till MSM i Stockholm.

Konferensen vänder sig till politiker, beslutsfattare och tjänstemän, representanter för hälso- och sjukvården, ideella organisationer samt privata aktörer och media.

Tid: Onsdag 3 december kl 9-17. Registrering börjar kl 8.30

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Mingel: kl 17-19

Konferensen är kostnadsfri.

Program och anmälan: http://www.conferencemanager.se/hiv2015

Kontaktpersoner:
Gunilla Neves Ekman, Lafa, 08 -737 35 51, gunilla.neves-ekman@sll.se
Ivonne Camaroni, Smittskydd Stockholm, 08-737 39 36, ivonne.camaroni@sll.se

Varmt välkommen!