KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Många gymnasister fick koll på hiv

2013-12-06

Cirka 400 elever från sju gymnasieskolor i Stockholms län deltog i WAD-programmet* i Kulturhuset den 2 december. Temat var Hiv idag - har du koll? Dagen innan var det allmänheten som droppade in för att få lära sig om hiv.

Gymnasieeleverna, som var indelade i en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp, välkomnades av Olle Waller, sexualupplysare på Lafa. De bjöds sedan på teater,  ”Andra märker ingenting”, av elever från Södra Latins teaterlinje. Ronnie Ask, sjuksköterska på Venhälsan, gick igenom basfakta om hiv och barnmorskan Catharina Lundgren Idh berättade om ungdomsmottagningarnas verksamhet. Maja Nanneson från Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hiv intervjuade tre unga män som deras liv med hiv. (bilden ovan)
På World Aids Day, 1 december, var Hans Nilsson från Posithiva Gruppen moderator. Han inledde med en historisk tillbakablick på hiv och redogjorde även för dagens situation med nya rön vad gäller smittsamhet om man står på behandling. Hanna Majanen, sjuksköterska för Läkare utan gränser, berättade om ett hiv/aidsprojekt i Zimbabwe och Alexia Naris från Afrikagrupperna medverkade med föredraget ”Aids and Me – a personal story about why HIV is an issue for all”.
Cynthia, medlem i kamratföreningen Oasen, talde om att vara anhörig till personer som lever med hiv. Publiken bjöds slutligen på filmpremiär. “Hemligheten” är en film om Daniel och hans liv med en livslång sjukdom, om diskriminering och stigmatisering. Efteråt samtalade Hans Nilsson med fotograf och regissör Lars Ekdahl, skådespelaren Love Lyssarides och Hiv-Sveriges ombudsman Peter Månehall.

* Arrangörer var Hiv-Sverige, Kamratföreningen Oasen, Lafa- enheten för sexualitet och hälsa, Maria ungdom, Nationellt kunskaps – och resurscentrum för barn och unga med hiv, Posithiva gruppen, Sesam samt Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.