KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Ny rapport banar väg för insats till thailändskor

2015-06-15

Trots att thailändska kvinnor i Sverige är riskutsatta när det gäller hiv har inga preventiva insatser riktats specifikt till gruppen. I en ny Lafa-rapport berättar 19 informanter hur de söker vård med koppling till sexualitet och hälsa och om sina önskemål. Resultatet ligger till grund för en satsning på erbjudande om hivtest i samband med cellprovtagning.

Thailand är idag det vanligaste födelselandet för personer som får sin hivdiagnos i Sverige. Thailändska kvinnor kommer ofta till Sverige som anhöriginvandrare, det vill säga för att de gift sig med en svensk man. Det innebär att de till skillnad från asylsökande inte erbjuds en hälsoundersökning, som bland annat omfattar hivtest, vid ankomsten. Trots detta har det hittills saknats hiv/STI-preventiva insatser som vänder sig till gruppen.
På uppdrag av Lafa har Eva Åkerman, forskare i folkhälso- och vårdvetenskap, genomfört en kvalitativ intervjustudie med 19 nyanlända thailändska kvinnor. De har bland annat fått berätta hur de söker vård med koppling till sexualitet och hälsa, om partnerns roll i samband med detta, om hur de bedömer risken att få hiv och vilka behov och önskemål de har till exempel när det gäller hivtestning. Resultatet av studien kommer att ligga till grund för en interventionsinsats som Lafa startar hösten 2015 och som innebär att thailändska kvinnor kommer att få erbjudande om hivtest i samband med cellprovtagning.

Ladda ner rapporten här