KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Ny rapport om kunskaper, attityder och beteende kring hiv

2013-04-29

De flesta svenskar kan de vanligaste smittvägarna och hur man skyddar sig mot hiv. Få vet däremot att bromsmediciner hämmar smittsamheten, och fortfarande skulle var femte person undvika nära kontakt med en hivpositiv arbets- eller skolkamrat.

Hiv i Sverige-studien har genomförts och publicerats vart fjärde år sedan 1987. Studien visar hur kunskaper, attityder och beteende gällande hiv har förändrats över tid bland personer mellan 16 och 44 år i Sverige.

I den rapport som nyligen släpptes av Smittskyddsinstitutet uppger många unga att internet är deras främsta källa till kunskap om hiv och att de sällan eller aldrig fått information om hiv i skolundervisningen.