KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Nyhetsbrev till hösten

2017-06-20

Under hösten 2018 börjar vi skicka ut vårt nya nyhetsbrev. Du kan redan nu anmäla dig så missar du inga nyheter när utskicken börjar.

Anmäl dig genom att skicka din e-postadress till: kcsh.hsf@sll.se. Ange nyhetsbrev i ämnesraden.