KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Om hiv och säkrare sex

2017-06-30

En föreläsning på lättare svenska från hösten 2016 om hiv och säkrare sex.

Hösten 2016 genomfördes en föreläsningsserie om hiv och säkrare sex på lättare svenska i ett antal gymnasieskolor i Stockholm. Projektet är ett samarbete mellan Lafa - enheten för sexualitet och hälsa, Posithiva gruppen, RFSU, RFSU Stockholm, Noaks Ark och Infektionsmottagning 2, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.