KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Frukostseminarier om hiv för dig som arbetar i vården

2015-08-21

Vårdersonal behöver uppdaterade kunskaper om hiv när fler kommer att vilja testa sig och/eller har frågor om hiv när Folkhälsomyndigheten i höst går ut med den största informationskampanjen sedan 1980-talet. 

Inbjudan som Pdf

Under seminarierna kommer du att få ta del av den senaste kunskapen om hiv, det nya läget vad gäller smittsamhet samt att möta personer som lever med hiv och kunna ställa frågor till dem.

Syftet är också att uppmuntra till att erbjuda hivtestning inom primärvården.

Personer med hiv har idag en helt annan situation än tidigare då hiv mer är som en kronisk sjukdom. Det betyder också att fler och fler kommer att ha kontakt med primärvården i olika medicinska frågor och därför behöver kunskapen om hiv vara hög inom alla delar av hälso- och sjukvården. Kunskapen om smittsamhetsläget är också helt annan idag än vad den var för några år sedan.

Folkhälsomyndigheten gick förra månaden ut med en informationskampanj om hiv till vården. Alla vårdcentraler, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler och ungdomsmottagningar m fl ska ha fått ett utskick med informationsmaterial och dessutom har man lagt ut information och informationsmaterial på hemsidan www.folkhalsomyndigheten.se/hividag

I början av november kommer Folkhälsomyndigheten också att genomföra en bred kampanj om hiv till allmänheten på bussar, i tunnelbana osv. Den delen av kampanjen till allmänheten har en egen hemsida: www.hividag.se

Varmt välkomna att anmäla er till något av de 6 återstående seminarier som är inplanerade under hösten!

Innehåll:

• Fakta om hiv - infektionsläkare

• Erfarenhet från projektet ”Hivtest på vårdcentral” samt trösklar för hivtestning inom primärvården - barnmorska från Sesammottagning och infektionssjuksköterska

• Samtal om att leva med hiv med personer som lever med hiv

Tid: Samtliga seminarier pågår kl. 08.00 – 10.00 förutom 4 december som är kl.13.30-15.30.
Lokal: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63, lokal Fataburen

November:
Fredag 6/11, Onsdag 11/11, Tisdag 17/11

December:
Fredag 4/12, Onsdag 9/12, Måndag 14/12

Anmälan skickas till lafa@sll.se med namn, arbetsplats och datum på seminariet anmälningen gäller senast senast tre veckor före valt seminarietillfälle. Vid frågor, kontakta Gunilla Neves Ekman

 

Välkommen!

Gunilla Neves Ekman, enhetschef Lafa- enheten för sexualitet och hälsa Ingela Berggren, biträdande smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm