KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

RFSU firar aborträtten

2014-12-05

RFSU hyllar aborträtten med konstutställning och filmfestival den 4 – 7 december i Stockholm. Bland annat premiärvisas filmen ”Vi fick åka”, sju kvinnors berättelser om att tvingas resa långt bort för att kunna göra en säker abort.

Den 1 januari 2015 har det gått 40 år sedan den svenska abortlagstiftningen trädde i kraft. Det uppmärksammar RFSU på olika sätt i kampanjen abort40 som pågår hela hösten 2014 fram till 40-årsdagen.

Den 4-7 december kan den som befinner sig i Stockholm gå på aborträttsfestival med filmvisning, konstutställning och release på tidningen Ottars decembernummer med aborttema i Pannrummet, Skeppargatan 98.
Närmare detaljer om festivalprogrammet finns på Facebook

På RFSU:s kampanjsida abort40 finns bland annat ett informationskit om 10 sidor om aborträtten och posters om abortens historia att ladda ner. Här kommer även ett urval av de personliga berättelser om abort som RFSU samlat in under hösten att läggas ut senare i december.