KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

SLL i Stockholms Prideparad 2015

2015-06-04

Stockholms läns landsting deltar i år för andra året i rad under egen banderoll i Prideparaden i Stockholm den 1 augusti. 

Med sitt deltagande vill landstinget i Stockholms län visa sitt engagemang för hbtq-personers lika rättigheter och synliggöra organisationens målsättning att alla personer, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning ska bli bemötta med respekt och professionalitet inom SLL:s alla verksamheter.

Stockholms läns landsting var först i landet med att 2012 införa en hbt-policy. För att ytterligare öka medvetenheten om hbt-frågor erbjuds alla som arbetar inom SLL att gå en hbt-webbutbildning som bland annat tar upp frågor om normer och bemötande, gällande såväl kollegor som i mötet med patienter, resenärer och andra som kommer i kontakt med landstingets verksamheter. I höst startar SLL en hbtq-diplomering av enheter och verksamheter inom primärvården.

Anställda inom SLL som vill delta under SLL:s regnbågsbanderoll träffas den 1 augusti klockan 13.00 på Mariatorget, Södermalm.