KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

SRHR-skillnader mellan landsting och regioner

2011-07-27

RFSU har för andra året kartlagt skillnader i vårdtjänster kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Årets rapport tar upp skillnader mellan regioner och landsting när det gäller p-pillersubvention, ungdomsmottagningarnas öppettider under sommaren, abortstatistik, regler för IVF och insemination samt möjligheten att sterilisera sig.

Jämförelsevis fick Stockholms län goda resultat, bland annat för att 19-åringar i Stockholms län har den näst lägsta kostnaden för p-piller i Sverige.

Läs rapporten.