KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

STI-statistiken för 2011 klar

2012-03-29

Klamydiasiffrorna för 2011 är i stort sett oförändrade men antalet rapporterade fall av gonorré har ökat kraftigt.

Årsstatistiken för de anmälningspliktiga sexuellt överförda infektionerna klamydia, gonorré, hiv och syfilis sammanställs av Smittskydd Stockholm. I jämförelse med 2010 har det skett en knapp minskning av antalet fall av syfilis och hiv. Klamydiasifforna är också snarlika föregående år, men med en knapp ökning.

Däremot har gonorré ökat kraftigt i Stockholms län, under 2011 rapporterades 569 fall, jämfört med 430 fall året dessförinnan. En del av gonorréfallen har spårats till svenskar som turistade vid Medelhavet i somras. Det är dock fortfarande vanligast att man smittas av gonorré i Sverige och inte vid vistelse utomlands. Utbrottet har väckt oro eftersom gonorré har blivit svårare att behandla i och med att bakterien är resistent mot flera antibiotikasorter.

Läs mer om gonorré på säkraresex.se.