KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Specialnummer om hiv

2016-09-12

Nu finns Insikts specialnummer om hiv att beställa. Särtrycket riktar sig till allmänheten och syftet  är att sprida aktuell kunskap om hiv, om hur det är att leva med hiv idag och motverka den rädsla hiv som fortfarande finns och som kan leda till stigma och diskriminering av personer som bär på hiv.   

Läs specialnumret direkt
Ladda ner specialnumret som Pdf

Specialnumret passar att delas ut till gymnasieelever, spridas i väntrum eller erbjudas besökare på bibliotek. Bland artiklarna finns aktuell information om hivsituationen i Sverige och världen och nya rön om smittsamhet och behandling. Personer som lever med hiv berättar sin historia och delar med sig av sin vardag och vi intervjuar ledande hivspecialister om situationen idag.

Du beställer tidningen kostnadsfritt genom att maila till info@lafa.nu. Uppge leveransadress och notera gärna om den kan levereras med internpost inom Stockholms landsting. Särtrycket finns i begränsad upplaga, så beställ helst inte fler än du och din organisation kan tänkas behöva. Vid beställningar om minst 10 exemplar skickar vi med ett ställ i kartong.

Vid frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna på info@lafa.nu.