KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

"Sex i skolan" - nu ska svenska skolor bli bättre på sex!

2013-08-28

I ett unikt samarbete mellan flera erfarna organisationer tas nu ett gemensamt grepp för att stödja skolorna i sex- och samlevnadsarbetet.

Skolan har en central betydelse för att unga ska kunna ta hand om sin sexuella hälsa och sex- och samlevnadsfrågorna har en framträdande plats i dagens läroplaner. Alla elever i Sverige har alltså rätt till sex- och samlevnadsundervisning. Men kvaliteten skiftar kraftigt både mellan skolor och inom samma skola. Likvärdigheten är eftersatt, det vill säga att alla elever i Sverige ska få en lika bra undervisning.

Med stödmaterialet ”Sex i skolan” vill Lafa och RFSU tillsammans med andra erfarna aktörer inom sex- och samlevnadsundervisning råda bot på det och stärka rektorerna och skolorna i arbetet med att ge alla elever en sex- och samlevnadsundervisning av hög kvalitet.

- Rektorer är viktiga för att sex- och samlevnadsundervisningen är av hög kvalitet och måste ta ett större ansvar än vad de gör idag. Därför har materialet ”Sex i skolan” idag skickats till alla rektorer i Sverige, säger Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning på RFSU.

För att ge skolorna ytterligare redskap för att genomföra undervisningen innehåller stödmaterialet förslag på vad lärarna kan ta upp utifrån kurs- och ämnesplanerna.

 - Det finns en outnyttjad potential i många ämnen, som religion, geografi, historia,  och idrott och hälsa, menar Thérèse Juvall, skol- och utbildningsansvarig på Lafa:

- I religionsämnet kan man till exempel arbeta med sexualitetens roll genom att diskutera hur olika religioner förhåller sig till sexualitet, lust och kärlek och hur det förändras beroende på var man är i världen. Vi vill med materialet visa vilka stora möjligheter skolorna har att spegla sexualiteten från olika perspektiv.  

"Sex i skolan" skickas i dagarna ut till samtliga Sveriges ca 5 500 grund- och gymnasieskolor" Ladda ner materialet här (Pdf)

För ytterligare information, kontakta:

Thérèse Juvall, skol- och utbildningsansvarig, Lafa
therese.juvall@sll.se
tel: 08-737 35 49

 

”Sex i skolan. Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen” är skriven av nedanstående organisationer som har lång erfarenhet av att utbilda, handleda och skapa förutsättningar för skolpersonal i att utveckla och genomföra sex- och samlevnadsundervisning.

Klara Abrahamsson, f d utbildningssamordnare, Lunds kommun
Carina Andersson, kurator, Adlongruppen, Östergötlands läns landsting
Anders Ehinger, hiv/STI-samordnare, Adlongruppen, Östergötlands läns Landsting
Selina Eriksson, tidigare medarbetare på Göteborgs stad
Thérèse Juvall, skol- och utbildningsansvarig, Lafa - enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting
Christina Höckerbo Kennberg, lärare, Adlongruppen, Östergötlands läns landsting
Linda Leveau, projektledare, Malmö stad, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne
Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning, RFSU