KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Sex och samlevnad i en ny värld

2013-12-09

Ny rapport för dig som arbetar med ensamkommande flyktingungdomar

Ladda ner rapporten här

Ensamkommande flyktingungdomar är en sårbar grupp med ett stort behov av sexualundervisning. Projektet ”Sex och samlevnad i en ny värld” syftade till att utbilda och stödja personal och ungdomar på Stockholms stads HVB-hem för ensamkommande flyktingungdomar, i frågor som rör sex och samlevnad.

I rapporten ”Sex och samlevnad i en ny värld” beskriver författarna projektet och delar med sig av kunskap och erfarenheter de fått under projektets gång för att inspirera andra som vill arbeta för att öka ensamkommande flyktingungdomars möjligheter till god sexuell hälsa.

Rapporten har skrivits av Karolina Höög handläggare på Lafa- enheten för sexualitet och hälsa, Salar Shalmashi socionom och psykoterapeut på Järva mansmottagning och Erik Gustavsson enhetschef på Järva mansmottagning, Västerorts ungdomsmottagning och Järva ungdomsmottagning. De tre författarna arbetar alla inom Stockholms läns landsting.