KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Sexualitet och Aspergers syndrom

2014-05-26

Den 22 september håller den kanadensiska psykologen Isabelle Hénault en heldagsföreläsning om sexualitet och könsidentitet hos personer med diagnoser inom autismspektrumet. Hénault har utvecklat ett sex- och samlevnadsprogram i arbetet med sina klienter och skrivit boken Asperger´s Syndrome and Sexuality: From Adolescence through Adulthood. Anmäl ditt intresse redan nu!

Utbildningsdagen anordnas av Centrum för Andrologi och Sexualmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset. Den vänder sig i första hand till dig som möter personer med autismspektrumdiagnoser, till exempel inom psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, på ungdomsmottagning eller i skolhälsovården.

Dr Isabelle Hénault är psykolog vid University of Québec i Montréal, Canada. Hennes forskning och praktik fokuserar på att diagnosticera, utbilda och stödja barn, ungdomar, vuxna och par med Aspergers syndrom. Hon deltar för närvarande i ett stort antal internationella studier kring socio-sexuell utbildning och relationer.

Föreläsning: “Sexuality and gender identity in people who are not neurotypical”

Tid: 22 September 2014 kl 09.30-16.30

Lokal: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, exakt lokal meddelas senare.

Pris: 1500kr per person

Preliminär anmälan görs till susanne.mar.gustafsson@sll.se