KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

”Slaget om aborträtten inte vunnet än”

2013-04-17

Ett steg framåt och två tillbaka? På Lafas första jubileumsseminarium ”Abort – en hotad rättighet” diskuterades aborträtten i ett europeiskt perspektiv.

När polska Karolina för några år sedan gjorde en illegal abort räckte inte hennes pengar till mer, när det smärtstillande medlet slutade verka mitt i ingreppet.

- Under de tjugo minuter som återstod låg hon och drog sig själv i håret för att stå ut med smärtorna, berättade journalisten och författaren Anna Dahlqvist.

Karolina är en av de kvinnor Anna Dahlqvist har intervjuat i boken ”I det tysta.  Resor på Europas abortmarknad”, som behandlar situationen för kvinnor i de tre europeiska länder, Polen, Malta och Irland, där oönskat gravida har få eller inga chanser alls att göra en legal abort.

Sedan Polen införde en av Europas strängaste abortlagsstiftningar för tjugo år sedan har abort blivit en klassfråga för landets kvinnor.  Legal abort är bara tillåtet om kvinnans liv eller hälsa är i fara, vid risk för allvarliga fosterskador eller om graviditeten är resultat av en brottslig handling. Till någon av dessa kategorier räknas bara cirka 500 kvinnor om året. De resterande uppskattningsvis närmare 150 000 kvinnor som blir oönskat gravida blir tvungna att leta efter någon som kan tänka sig att utföra ingreppet illegalt. Antingen via personliga tips eller bland förtäckta annonser i tidningar och på internet om ”reglering av menscykeln”.

- Det finns ingen som vet hur det ser ut med skador och dödsfall till följd av dessa aborter, men de flesta som utför dem är läkare, många med erfarenhet av aborter från den tid det fortfarande var legalt i Polen. Däremot skiftar kvalitén på utförandet med kvinnans betalningsförmåga, sade Anna Dahlqvist.

En osäker och utsatt situation
De allra flesta väljer att stanna i landet och göra en illegal abort, även om några tusen istället väljer alternativet att istället åka utomlands för att göra ingreppet.  En illegal abort i Polen kostar i allmänhet nästan lika mycket som en polsk medelinkomsttagare tjänar i månaden, och ju längre graviditeten är framskriden desto dyrare blir det. I Karolinas fall drog processen ut på tiden eftersom den första kontakt hon fick visade sig vara med en läkare som i själva verket var aktiv i en anti-abortorganisation och vars mål med att stämma träff med Karolina var att till varje pris övertala henne att behålla barnet. Även om de flesta som utför abort illegalt i Polen är läkare finns inga garantier för den kvinna som stämmer träff med en okänd person via internet att denne har relevanta kunskaper, att instrumenten är sterila eller att medicinerna hon får är verksamma och ofarliga. Eftersom det är ett lagbrott att utföra illegala aborter kan den abortsökande kvinnan inte heller räkna med att bli skjutsad till ett sjukhus om någonting skulle gå fel.

Polenaffären skyndande på svenska abortlagen
Ironiskt nog spelade just Polen en speciell roll i tillkomsten av den svenska lagen om fri abort som infördes 1975. Under 1960-talet åkte svenska kvinnor till Polen för att göra en legal abort. Flera fick hjälp av unga liberaler som engagerat sig i frågan om fri abort. Hans Nestius, då aktiv i Liberala studentklubben och redaktör för tidningen ”Liberal ungdom”, var en dem som förmedlade kontakter till kliniker i Polen, berättade Lena Lennerhed, professor i idéhistoria och författare till boken ”Historien om ett brott: illegala aborter i Sverige på 1900-talet”:

- När polisen gjorde husrannsakan på jakt efter namn och adresser hos Hans Nestius 1965, ringde han till pressen. På så vis hamnade ”Polenaffären” på förstasidorna och blev ett samtalsämne i offentligheten. Aftonbladet och Expressen började driva opinion för fri abort, vilket säkert bidrog till att en statlig utredning tillsattes.

I dag tar nog många i Sverige den fria aborten för en självklarhet, även om en historisk återblick på de omkastade förhållandena mellan Polen och Sverige skulle kunna stämma till eftertanke. Utanför Skandinaviens gränser ser situationen på många håll helt annorlunda ut, även om det geografiska avståndet inte är så långt.

- Aborträtten har råkat ut för flera bakslag i Europa och i USA under de senaste åren, sade Anna Dahlqvist.

Aborträtten urholkas
Motståndet mot aborträtten är en viktig symbolfråga för många starka religiösa och konservativa grupperingar. Få grupper ställer sig dock i dag upp och förespråkar ett totalförbud likt det som råder på Malta eller nästintill dito som gäller för kvinnorna på Irland och i Polen. Istället verkar man bakvägen, genom att kämpa för inskränkningar och införande av mindre högljudda lagar som visserligen kan framstå som detaljer, men som får stora konsekvenser för abortsökande kvinnor.

- I Italien har man till exempel infört en samvetsklausul som gör det möjligt för läkare att vägra att utföra abort av samvetsskäl. I dag är det färre än hälften av alla läkare som utför ingreppet och många italienskor tvingas åka till Storbritannien för att få aborten utförd, berättade Anna Dahlqvist.

I Slovakien infördes för några år sedan en obligatorisk vänteperiod mellan det första läkarbesöket och själva ingreppet – vilket gör att många fattiga kvinnor på landsbygden i realiteten inte kan göra abort. De har inga ekonomiska möjligheter att ta sig flera gånger till den tätort där läkaren finns, än mindre att tillbringa väntetiden på ett hotell. I Ungern hotas den existerande abortlagen av ett nyligen taget beslut om ”skydd för livet från befruktningsögonblicket”. I Spanien har det nytillträdda konservativa partiet utlovat restriktioner i den nyligen antagna aborträtten.  I Rumänien röstades nyligen ett lagförslag ner om att abortsökande kvinnor skulle vara tvungna att genomgå en ultraljudsundersökning och skriva under ett papper om att de är ”redo att ta ett liv”. I Sverige har vi sedan Sverigedemokraterna röstades in nu för första gången har ett politiskt parti i riksdagen som vill inskränka den fria aborten till att gälla enbart till och med vecka 12, även om det inte är en fråga partiet aktivt driver.

Fortsatt kamp nödvändig
Det finns anledning till vaksamhet och fortsatt kamp för aborträtten, anser Lena Lennerhed och Anna Dahlqvist. Inom EU räknas abort som en nationell angelägenhet knuten till de enskilda medlemsländernas hälso- och sjukvårdslagar. Det gör det svårt att bekämpa abortmotståndarna på EU-nivå, även om en majoritet av de folkvalda parlamentarikerna i Europaparlamentet är för kvinnans rätt till abort. I ett längre perspektiv gäller det därför att arbeta för att kvinnors rätt att besluta om abort ska ses som en grundläggande mänsklig rättighet. På så sätt skulle FN och EU kunna driva frågan på ett helt annat sätt. I väntan på att detta blir verklighet kan Sverige redan nu bedriva en mer aktiv politik, sade Anna Dahlqvist:

- Vi kan driva frågan hårdare inom EU. Och vi kan redan nu förbättra möjligheterna för kvinnor från andra EU-medlemsländer att göra abort i Sverige. Genom att införa subventioner, men faktiskt också bara med en så enkel sak som att översätta informationen om att möjligheten finns till andra språk och göra den lätt tillgänglig på internet.

Text: Martina Junström