KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Tvångssterilisering på väg att tas bort

2012-02-29

Efter heta politiska diskussioner och stark kritik från både svenska och internationella organisationer har Kristdemokraterna svängt och vill avskaffa steriliseringstvånget vid könsbyte. Ett förslag till lagändring kommer eventuellt med i propositionen i april.  

Så sent som 19 januari nåddes en överenskommelse i riksdagens socialutskott som innebar att kravet på sterilisering för transsexuella i samband med könskorrigerande operation kvarstår.  Alla partier utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ville dock få till stånd en lagändring och 18 februari gjorde kristdemokraterna en helomvändning. Partiledaren Göran Hägglund och vice ordförandena Maria Larsson och David Lega skrev då på DN Debatt att kravet på sterilisering vid könsbyte bör avskaffas.

-   Detta är en stor seger i arbetet för mänskliga rättigheter, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande i RFSU. Äntligen har kristdemokraterna lyssnat på vårdpersonal, Socialstyrelsen, människorättsorganisationer och andra aktörer som engagerat sig i transsexuellas rättigheter.

Den nu gällande så kallade könstillhörighetslagen stiftades 1972 och kräver att personer som genomgår könskorrigering är svenska medborgare, ogifta, över 18 år och sterila. Socialstyrelsen rekommenderar i en utredning från 2011 att kravet på sterilisering tas bort, något som nu alltså kommer att ske. Någon tidpunkt för lagändringen har ännu inte utlovats men förslaget kan komma att finnas med i propositionen som regeringen presenterar i april.