KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

UngKAB09 finns nu på engelska

2012-03-16

Studien UngKAB09 som undersökt ungdomar och unga vuxnas kunskap, attityder och sexuella handlingar är nu översatt till engelska.

Den engelska versionen, Study Design - UngKAB09, fokuserar på studiens metod och genomförande. Översättningen har gjorts för att resultatet lättare ska kunna spridas och användas internationellt i diskussioner om hur enkätstudier kan läggas upp.

Den 11 april hålls även ett uppföljningsseminarium om studien via webben. Seminariet är en del av den serie webbinarier om sexuell hälsa och hiv/STI-preventivt arbete som Smittskyddsinstitutet anordnar under våren.

UngKAB09 är Sveriges största studie om sexualitet och hälsa bland unga. Studien har drygt 15 000 svarande i åldrarna 15–29 år från hela landet.