KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Logga Våga fråga

Våga fråga om kondom

2012-05-11

Kampanjen Våga fråga från Adlongruppen ska få fler att känna att det är okej att våga fråga om kondom.

Kampanjen uppmärksammar ungdomar på att den som vid sex tar upp frågan om kondom i de flesta fall upplevs som omtänksam och ansvarstagande.

Bakom Våga fråga står Adlongruppen där åtta landsting samverkar på hiv/STI-området. Kampanjidén kommer från en grupp ungdomar som var med i en tävling anordnat av Adlongruppen på temat "Hur kan vi stoppa könssjukdomar?".