KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Välmedicinerad hiv smittar inte

2014-10-27

För ett år sedan bekräftade smittskyddsexperter i Sverige att risken för att hiv ska kunna föras vidare av en hivpositiv person med en väl fungerande medicinering är i princip obefintlig. I tre artiklar berättar skånska dagstidningen Sydsvenskan hur den nya kunskapen ökat tryggheten och friheten för människor som lever med hiv Sverige.

För Simon 23 år innebar den nya kunskapen att hovrätten över Skåne och Blekinge upphävde det ettåriga fängelsestraff som Malmö tingsrätt dömt honom till för att ha ”framkallat fara för annan” då han haft sex med ett antal partners utan att berätta att han hade hiv:

Ny kunskap om hiv ger frihet

Joakim Jonsson tycker att den nya kunskapen förändrat livet för hivpositiva, den ger möjlighet till ökad självkänsla och större sexuell frihet:

Jag har hiv är ingen bra raggningsreplik

Danmark tog bort sin hårt kritiserade särskilda hivparagraf ur brottsbalken 2011. Kritikerna ansåg att lagen ledde till stigmatisering av hivpositiva. Helle Andersen har levt med viruset i 30 år och är ordförande i patientorganisationen Hiv-Danmark:

Gärna öppenhet om sjukdom - men inte genast