KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Världshepatitdagen 2013

2013-08-08

Världshälsoorganisationen WHO har utnämnt den 28 juli till World Hepatitis Day, ett sätt att årligen uppmärksamma hepatit B och C som ett folkhälsoproblem i världen.

Var tolfte person i världen beräknas leva med en kronisk hepatit B eller C – infektion. Eftersom hepatitinfektioner ofta inte ger symptom är en majoritet av dem som infekterats ovetande om sin infektion som obehandlad kan orsaka bland annat levercirrhos eller levercancer.

Mer information om Världshepatitdagen och om hepatit B och C på Smittskyddsinstitutet, SMI, och på hepatitportalen.se som drivs av Svenska Brukarföreningen i samarbete med SMI för att öka kunskapen om hepatit C.

Hepatit C är ett stort problem bland personer som injicerar narkotika, men sprids även via sexuella praktiker främst bland män som har sex med andra män. På Världsaidsdagen 2013 premiärvisade Svenska Brukarföreningen dokumentärfilmen Den glömda farsoten – en film om hepatit C och moral av filmaren Hanna Solberger.