KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Vi borde veta bättre – fyra filmer om hiv

2014-05-22

Hur smittar hiv – och hur smittar det inte? Vad kan vi göra åt rädslan för hiv? Och hur är det att leva med hiv i dag? Artisten Andreas Lundstedt och infektionsläkaren Anna-Mia Ekström är två av dem som ger svar i fyra filmer om hiv från Landstinget i Östergötland, som vänder sig till dig som arbetar inom vård, skola och omsorg och till exempel kan användas i klassrummet.

Förutom Andreas Lundstedt och infektionsläkaren Anna-Mia Ekström medverkar även Björn Malmquist, kognitiv psykoterapeut på Noaks ark i Stockholm och Farhad Khaghani, kognitiv beteendeterapeut och verksamhetsansvarig på Noaks ark i Småland och Halland. Syftet med filmerna är att

-  Ge kunskap om hiv

-  Påverka bemötandet av hivpositiva i skola, vård och omsorg

-  Påverka omgivningen så att fler ska kunna leva öppet med hiv

Utbildningsmaterialet består av fyra fristående filmer och ett diskussionsmaterial. Diskussionsmaterialet kan användas i grupparbeten eller på en arbetsplatsträff. Varje film är fristående, men de kan också ses flera i rad under exempelvis en temadag.

Landstinget i Östergötland har gjort filmerna i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Adlongruppen med medlemmar från sju landsting och en region.

Till filmerna