KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Ytterligare argument för att vaccinera pojkar mot HPV

2012-04-12

I samband med upphandlingen av HPV-vaccin höjdes kritiska röster för att pojkar inte inkluderades i vaccineringen. Detta trots att forskning på senare år visat att det finns starka samband mellan HPV och andra cancerformer än livmoderhalscancer.

 Det har länge varit känt att vissa typer av HPV kan leda till livmoderhalscancer. Men det finns också ett samband mellan HPV-virus och vulva- och vaginacancer, peniscancer, analcancer samt tonsill- och tungbascancer. Vaccinet Gardasil som vann den nationella upphandlingen ger skydd mot HPV 16 och 18 som kan leda till de olika cancerformerna och HPV 6 och 11 som orsakar kondylom.

Sommaren 2010 skrev ett antal läkare och forskare från Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Karolinska Institutet en artikel om den kraftiga ökningen av tonsillcancer och tungbascancer som har skett de senaste 40 åren i Sverige. Andelen tungbas- och tonsillcancer som orsakats av HPV beskrivs av forskarna som en epidemisk ökning. Denna antas bero på ett ändrat sexuellt beteende hos befolkningen, med fler partners, som lett till en ökad exponering för HPV.

Cancerfonden argumenterar i den årligen återkommande Cancerfondsrapporten för att vaccinationsprogrammet ska utvidgas och även inkludera pojkar. Cancerfonden menar att ambitionen med HPV-vaccinering måste vara att utrota cancer som orsakas av HPV 16 och 18. För att det ska kunna ske måste även pojkar ingå i vaccinationsprogrammet.
–  Man räknar med att ungefär 95 procent av pojkarna blir skyddade i och med att flickor vaccineras. Men eftersom HPV överförs sexuellt hamnar män som har sex med män i kläm och blir utan skydd. Det gör vaccineringen ojämlik, säger Elizabeth Johansson, intressepolitiskt sakkunnig, Cancerfonden.

När Socialstyrelsen 2008 rekommenderade att HPV-vaccinering för flickor skulle ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet fanns inga studier gjorda om vaccinets effekt för pojkar. Sedan dess har studier gjorts som visar att vaccinet skyddar även pojkar och i ett flertal länder, däribland Sverige, har vaccinet godkänts för att ges till pojkar.
–  Socialstyrelsen borde på nytt utreda frågan. Förutom att det nu finns studier gjorda på pojkar är också kostnaderna för vaccinet helt annorlunda, säger Elizabeth Johansson.
I upphandlingen som blev klar vid årsskiftet är priset per dos vaccin avsevärt lägre än vad som räknades på 2008. 

–  Globalt är livmoderhalscancer ett jätteproblem. Sverige får bukt med livmoderhalscancer genom gynekologisk cellprovstagning. Det är istället tonsillcancer som börjar bli ett problem här. Vaccinering av även pojkar skulle minska all cancer som orsakas av HPV 16 och 18, säger Elizabeth Johansson.

Viktoria Asp