KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Abortstatistik

Abortstatistik förs på såväl nationell som regional nivå och används bland annat för att planera vårdtillgång inom respektive region och landsting.

I abortstatistik anges bland annat det faktiska antal aborter som utförts inom ett geografiskt område, samt aborttalet inom samma område – det vill säga hur många aborter som gjorts per 1000 kvinnor. Av statistiken framgår även hur många aborter som gjorts i olika ålderskategorier och kvinnornas hemkommun. 

Socialstyrelsen ansvarar för abortstatistik på nationell nivå.

För närvarande omarbetas rutinerna för insamling, bearbetning och rapportering av abortstatistik inom Stockholms län. Därför finns denna statistik inte tillgänglig just nu. Vi återkommer med information så snart detta förändringsarbete är klart, vilket beräknas bli någon gång under 2015.

 Fram till 2012 ansvarade Lafa för abortstatistiken i Stockholms län:

 

Kontakta Karolina Höög vid frågor om abortstatistiken.

Senast ändrad 2018-05-23