KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Förlossningar

Förlossningsprognoser för Stockholms län finns på www.sll.se.

Förlossningsprognoser finns att ladda ner från Stockholms läns landstings hemsida. Dessa uppdateras varje månad och innehåller även prognoser för hur många kvinnor i länet som beräknas föda barn närmaste sexmånadersperiod och  statistik över hur många kvinnor som födde barn i länet under samma tidsintervall året innan.

Senast ändrad 2015-05-29