KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Sexuellt överförda infektioner

Statistik finns över de sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Sexuellt överförda infektioner som ingår i smittskyddslagen är hiv, gonorré, klamydia,
hepatit B och syfilis. För statistik över Stockholms län ansvarar Smittskydd Stockholm. Folkhälsomyndigheten har statistik för hela landet.

Senast ändrad 2015-05-29